Oferta - Eventy

Praca nad zorganizowaniem Eventów składa się z kilku etapów, gdzie należy się spotkać w celu ustalenia takich rzeczy jak:

  • Opracowanie koncepcji Eventu – ustalenie celu, potrzeb i możliwości
  • Ustalenie wstępnego budżetu
  • Wybór miejsca
  • Organizacja atrakcji np. turystycznej, sportowej, degustacyjnej, tanecznej
  • Ewentualne pozyskanie zezwoleń
  • Końcowy kosztorys cenowy
  • Etap realizacyjny – przeprowadzenie Eventu
  • Raport z Eventu

Po naszej stronie mogą Państwo liczyć na to, że zorganizujemy:
- nocleg w hotelu dla gości
- ustalimy menu
- zapewnimy zorganizowanie atrakcji np. turystyczne, sportowe, degustacyjne, taneczne
- odnośnie targów zaprojektujemy graficznie stoisko wraz z doborem odpowiednich systemów wystawienniczych z montażem oraz dostarczymy wcześniej ustalone dodatkowe materiały reklamowe wraz z atrakcyjnymi gadżetami.

Brand Service ponosi pełną odpowiedzialność na etapie organizacyjnym Eventu odnośnie spełnienia warunków umowy natomiast w dniu jego rozpoczęcia nie bierze już dalszego udziału.


Cena:
Całkowity koszt Eventu zgodnie z zaplanowanym budżetem oraz zakresem usług zaakceptowanym przez Zamawiającego opłaca Wykonawca Brand Service. Wszelkie koszty wynikające poza ustalony budżet Zamawiający opłaca na własny rachunek. Wynagrodzenie ustalone dla Wykonawcy za zorganizowanie Eventu to 15 % z przeznaczonego budżetu. Zamawiający dokonuje płatności całej kwoty dot. zorganizowania Eventu wraz z wynagrodzeniem dla organizatora na rachunek bankowy Brand Service w terminie 14 dni przed dniem Eventu na podstawie otrzymanej faktury. Nie dotrzymanie terminu powoduje rozwiązanie umowy o wykonanie usługi dla Zamawiającego.

Brand Service